مسئول اشتغال سازمان بهزیستی استان تهران گفت: تنوع و تعدد آسیب‌ها بیشتر شده و هر سال تعداد زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به طلاق افزایش می‌یابد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مینا رجایی افزود: سازمان بهزیستی بیش از ۱۰۰ ماموریت دارد که به تنهایی از عهده این ماموریت‌ها برنمی‌آید، اما با کمک افراد متولی می‌توان وظایف را تقسیم کرد و آمار را کاهش داد.