در پی پخش ویدیویی درخصوص خشک شدن درختان در خیابان ولیعصر و جریمه 11 میلیاردی برای مالک، ویدئویی هم از خشک شدن چند درخت در خیابان مرجان نیاوران منتشر شد که در این باره، افشین خدامی، سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران به ایسنا گفت: مالک ملک فوق در سال ۸۹ شروع به ساخت کرد و در سال ۹۷ عملیات ساختمانی آن پایان یافت و به دلیل تخلف صورت گرفته، از سوی کمیسیون ماده هفت باغات که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات فضاهای سبز، قطع و خشک کردن درختان در مناطق است با مالک در همان سال برخورد قانونی شد و علاوه بر پرداخت سه میلیارد جریمه نقدی، بیش از ۷۰۰ اصله درخت نیز به شهرداری تحویل داد که در جنگل‌کاری‌ها کاشته شد.