در جریان یک نزاع در حوالی زمین‌های کشاورزی احمدآباد شور در رفسنجان، ۶ تبعه افغانستان و ۴ ایرانی کشته شدند. به گفته معاون سیاسی-امنیتی کرمان، قاتل تبعه افغانستان بوده و به گفته برادرش اعتیاد داشته و به مشکلات روحی نیر دچار بوده است. گفته شده که قاتل قبل از بازداشت اقدام به خودزنی کرده است.