جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی گفت: در پی وقوع سیل در برخی استان‌ها، اجساد ۹۵ نفر از جان‌باختگان به مراکز پزشکی قانونی استان‌های درگیر ارجاع شده که کار شناسایی و تعیین هویت آنان در حال انجام است.

رضا حاج منوچهری افزود: از ۹۵ پیکر ارجاعی قربانیان سیل به پزشکی قانونی، ۵۱ نفر مرد و ۴۴ نفر زن هستند.

به گفته او بیشترین تعداد پیکرهای ارجاعی با ۴۰ فوتی مربوط به استان تهران بوده است.

//

 

//

 

  

 

 

 

 

//

 

 

 

///

 

 

///