طراح طرح اصلاح قانون مهریه گفت: با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان بدون طی این مراحل می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران ابوالفضل ابوترابی افزود: خانم ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه و دادرسی که مدت زیادی زمان می برد، ورود کنند بلکه می توانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.