مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از منتفی شدن اعزام‌ قطارهای مترو برای انجام تست سرد و گرم به شهرهای قم و کرج خبر داد.

مهدی شایسته اصل در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: وزارت کشور و دولت پیگیر این مسأله ملی بودند و هفته گذشته نیز جلسه‌ای با حضور تمامی تصمیم‌گیران برگزار شد که اعضا پس از بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های نهایی به این جمع‌بندی رسیدند با توجه به اینکه قطارهای خطوط متروی قم برای قطارهای ۵ واگنه طراحی شده است،‌ مقرر شد مشهد به دلیل ۹۵ درصد مشابهت، برای تست گرم و سرد قطارهای خود را در اختیار سازمان قطار شهری قم قرار دهد.