گروهی از مردم با راه‌اندازی کارزاری از وزیر بهداشت خواسته‌اند با محدود کردن روش‌های جلوگیری از بارداری مخالفت کند.

در متن این کارزار که تا زمان تنظیم این گزارش بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده بودند، آمده است: «امر مقدس فرزندآوری مستلزم دانش و آمادگیست و نمی‌توان با قوانینی چون توزیع نشدن داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها به زور جمعیت کشور را افزایش داد و با ایجاد محدودیت در مشاغلی همچون مامایی، آنها را از دادن هرگونه اطلاعات در رابطه با بارداری و باروری و اجازه کارگذاری IUD منع کرد. مطلوب است هرگونه فعالیت برای افزایش جمعیت، کارشناسی و با پشتوانه علمی صورت پذیرد نه به اجبار و امر و نهی، خانواده‌ها حق دارند برای فرزندآوری آگاه و مطلع باشند».