پرستاران تعدیل شده یا در حال تعدیل، شامل نیروهای طرحی بدون سهمیه و نیروهای تمدیدی تعدیل شده به سامانه نظام پرستاری مراجعه و ثبت‌نام کنند.

سازمان نظام پرستاری در فراخوانی از همه پرستاران و مدافعین سلامت تمدید طرح شده در دوران کرونا که اکنون تعدیل شده یا در شرف تعدیل (تا دو ماه آینده) هستند؛ خواست که به سامانه نظام پرستاری کشور به آدرس http://job.digipair.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند. براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام پرستاری، افرادی که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند. همچنین این فهرست برای نیروهای طرحی بدون سهیمه و نیروی تمدیدی که تعدیل شده‌اند.