مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه تهران حدود ۵ تا ۶ هزار سگ بدون صاحب دارد، از آغاز کار تحقیقاتی به منظور ساماندهی سگ‌های بدون صاحب خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد عزیزی، ضمن اشاره به واگذاری مأموریت ساماندهی حیوانات مضر شهری به سازمان مدیریت پسماند از ابتدای امسال، عنوان کرد: با توجه به اینکه آماری از تعداد دقیق سگ‌ها در سطح شهر تهران در دسترس نبود لذا با بررسی‌های کارشناسی، بازدیدهای میدانی و احصاء پیام‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۷، کانون‌های آلودگی و محل‌های تردد سگ‌های بلاصاحب شناسایی شد.