مدیرکل امور کودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: در 10 سال اخیر حدود ۳۰۰ خانم مجرد توانسته‌اند سرپرستی کودکان را بر عهده بگیرند. به گزارش ایلنا، سعید بابایی گفت: در طول سال اخیر متقاضیان فرزندخواندگی کودکان زیر ۲ سال از ۷۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش یافته که نشان از اقبال خانواده‌ها به فرزندپذیری کودکان بزرگ‌تر و ثمر دادن فرهنگ‌سازی در این زمینه است.