رئیس کل دادگستری فارس خبر داد فردی که قاتل علی‌اکبر رنجبر سرهنگ نیروی انتظامی معرفی شده، امروز در شیراز به دار آویخته شده است. سرهنگ رنجبر، جانشین وقت پاسگاه بید زرد شیراز، بهمن ماه گذشته به قتل رسیده بود. کاظم موسوی گفت: پس از تایید رای دوم دادگاه کیفری توسط دیوان عالی کشور با توجه به اصرار اولیای دم مرحوم رنجبر بر اجرای حکم قصاص و عدم تمایل آنان بر بخشش محکوم، با فراهم شدن مقدمات اجرا مجازات قصاص، با حضور اولیای دم در محل وقوع جنایت به اجرا درآمد.