فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز از عصر روز جمعه ۲۴ تیرماه از طرف روستای «پیربادامی»آغاز و در ابتدا با تلاش نیروها مهار شد. به گزارش ایسنا، سید عزیز موسوی ادامه داد:متاسفانه به علت وزش باد شدید حدود اذان مغرب مجددا آتش شعله‌ور و گسترده شد و همچنان ادامه دارد.