یک مرکز تفریحی و خرید در تهران به دلیل برگزاری ورزش همگانی مختلط، پلمپ شد. این برخورد پیرو برگزاری همایش ورزش و سلامت در ماه گذشته در این مجموعه صورت گرفت که طی آن زنان و مردان در کنار کودکان و نوجوانان فعالیت‌های ورزش همگانی انجام داده بودند. به گزارش فارس، علی جوادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: مسئولان ورزش ایرانمال بدون هماهنگی و مکاتبه با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و دریافت مجوز اقدام به برگزاری چنین همایشی کرده‌اند.