کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۳ درصد از آمار متوفیان حوادث و تصادفات شهر تهران در بزرگراه‌های تهران اتفاق می‌افتد. به گزارش مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت با اشاره به اینکه معمولا حوادث در جایی اتفاق می‌افتد که ما احتمال حضور عابرین پیاده را نمی‌دهیم، ادامه داد: وقتی تصادفی روی می‌دهد راننده می‌گوید که عابر پیاده را ندیده است و آن عابرپیاده فکر می‌کند که دیده می‌شود. اما در رانندگی بحث نورها و انعکاس‌هایی وجود دارد. باید عابر پیاده در نقطه‌ای قرار گیرد که توسط راننده به صورت کامل رؤیت شود. این موضوع تصادفات را بشدت کاهش می‌دهد.