در نتیجه درگیری در مرز ایران و افغانستان یکی از نیروهای مرزبانی به نام محمد صیاد بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

به گزارش مهر،‌ مرزبانان استان سیستان و بلوچستان در مرز افغانستان در ساعات پایانی دیروز در حین دیده‌بانی و پایش نوار مرزی با اشرار مسلح که از سمت خاک افغانستان قصد تعرض به مرزهای کشور را داشتند درگیر شدند و یک نیروی جوان خود را از دست دادند.

شهید صیادی متأهل و دارای یک فرزند دختر است.