اعضای شورای شهر تهران نام دو خیابان و یک میدان را در پایتخت تغییر دادند. به گزارش ایسنا، با رأی اعضای شورا مقرر شد، خیابان قائن در منطقه ۱۲ به نام شهید حسن صیادخدایی و خیابان یکم واقع در منطقه پنج با حفظ شماره به نام شهید ذبیح‌الله نعمت‌اللهی تغییر نام دهد. همچنین میدانی بی‌نام واقع در منطقه پنج حدفاصل بلوار فردوس و خیابان شهید ملکی به نام شهیده فاطمه جعفریان نام‌گذاری شود.