مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اجرای طرح خود مراقبتی زنان و دختران در ۱۴ استان کشور، گفت: لازم است تا طرح پیشگیری از خودکشی در سراسر کشور اجرایی شود.

آرزو ذکایی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکی از وظایف دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی رصد و دیده‌بانی مداوم آسیب‌های اجتماعی و بررسی روند تغییرات آسیب‌های اجتماعی و از همه مهمتر عوامل تاثیرگذار و تعیین‌کننده آسیب‌های اجتماعی در کشور است. بر همین اساس سالیانه در قالب پیمایش‌ها و مطالعات و همچنین در قالب ثبت داده‌های مستند سازمانی و همچنین داده‌های ثبت شده در سطح کشور، دبیرخانه اقدام کرده تا بتواند وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور را بررسی کرده و بتواند مداخلات لازم را متناسب با آنچه که در حال اتفاق است به اولویت استان‌ها اجرا کند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: موضوعی که سازمان بهزیستی امسال درخصوص آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده، این است که اطلاعات آسیب‌ها را شهرستان به شهرستان احصاء و براساس آن دبیرخانه‌های استانی برنامه‌های مداخلات لازم را با مشارکت سایر دستگاه‌های متولی و مرتبط طراحی و اجرا کنند. آنچه که اولویت ما در آسیب‌های اجتماعی است و احصاء آسیب‌ها براساس آن صورت می‌گیرد، مواردی است که در قوانین بالادستی بر آن تاکید شده است مانند موارد طلاق، اعتیاد، خشونت‌های خانگی و موضوعاتی که مربوط به حوزه فرد و خانواده است مانند خودکشی. این موارد از جمله موضوعاتی است که سازمان بهزیستی سعی دارد به صورت مداوم ضمن رصد، برنامه عملیاتی مناسب و اثربخش در سطح پیشگیری و مداخلات داشته باشد.

شکل‌گیری دبیرخانه‌های رصد استانی  با هدف پیشگیری و مداخلات

ذکایی‌فر تصریح کرد: برهمین اساس نیز دبیرخانه‌های رصد استانی شکل گرفته و هر استان موظف به این شده که با همکاری مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها که عضو این دبیرخانه استانی هستند در برروزسانی و تکمیل داده‌ها و اطلاعاتی که برای برنامه‌ریزی وجود دارد، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان‌ها تقریبا بین ۳ تا ۴ جلسه دبیرخانه رصد استانی را با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل داده‌اند، گفت: شواهد نشان می‌دهد که دستگاه‌ها با سازمان بهزیستی همکاری لازم را دارند. در برخی از استان‌ها اولویت‌ها مشخص شده است. برخی از پروژه‌ها با توجه به اولویت‌های احصاء شده از حیث سطح‌بندی در گروه پروژه‌های پیشگیری سطح اول قرار می‌گیرند به عبارت دیگر در گروه آموزش و آگاه‌سازی یا برای جمعیت عمومی و یا در محلات و گروه‌های پرخطر صورت می‌گیرد. برخی از این پروژه‌ها نیز در سطح مداخلات است با توجه به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در آن استان باید یک مداخله موثر برای کنترل و کاهش آن صورت بگیرد از جمله راه اندازی مراکز متناسب با ارائه خدمات روزانه و شبانه روزی برای افراد در معرض خطر و آسیب دیده اجتماعی و سایر اقداماتی که نیاز به مداخلات جدی برای کاهش آن آسیب در آن استان وجود دارد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی درباره رصد آسیب‌های اجتماعی گفت: با توجه به اینکه یکی از مواردی که دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی به آن می‌پردازد، موضوع پیشگیری و مداخلات به هنگام هم در حوزه رصد و هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه مداخلات اورژانس اجتماعی موارد مربوط به خودکشی است که به طور مداوم با همکاری دستگاه‌هایی که در این موضوع مشارکت دارند، رصد این آسیب در حال انجام است.

ذکایی فر تصریح کرد: سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری و کنترل و کاهش موارد خودکشی اقداماتی را انجام داده است از جمله مهمترین اقداماتی که در این زمینه در سال گذشته صورت گرفته است، این بود که در ۱۰ استانی که اولویت مداخلات قرار داشتند مشخص شده و برنامه ویژه‌ای را در این ده استان در بین ۵ تا ۱۰ منطقه‌ای که بیشترین نیاز مداخله را داشتند با توجه به علل و موضوعات همه جانبه استان یک طرح جامع پیشگیری از خودکشی اجرا شده است که در این طرح از اساتید و خبرگان علمی و دانشگاهی هم در طراحی و هم در اجرا و هم در مداخله استفاده شده است.