از پارک ملی کویر خبر می‌رسد اولین زایمان گور ایرانی با سلامت کامل مادر و کره همراه بوده است و احتمالا شاهد چند زایمان موفق دیگر هم در روزهای آتی در پارک ملی کویر باشیم. به گزارش همشهری آنلاین، حدود سه دهه بود که نسل گور ایرانی در پارک ملی کویر منقرض شده بود، اما سال گذشته و امسال شاهد زادآوری موفق گور ایرانی در پارک بودیم.