مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۲۷۲ شهر دارای مشکلات تامین، انتقال و توزیع آب در کشور شناسایی شدند. به گزارش تسنیم، اتابک جعفری با اشاره به برخورد با مشترکان پرمصرف افزود: پس از تذکر و اخطار در چند مرحله به افراد بد مصرف، از ابتدای تیر امسال انشعاب آنها قطع می‌شود و بر اساس جداول تنظیم‌شده، این قطعی آب از چند ساعت آغاز و در مراحل بعدی شامل موارد جدی‌تر نیز می‌شود. هم‌اکنون نیز تعداد مشترکان بدمصرف در کلانشهری مثل تهران حدود ۵ درصد است که البته این مشترکان تا ۱۵ درصد آب را مصرف می‌کنند.