دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش از دستگیری دو تن از کارمندان جهاد کشاورزی استان گلستان در ماجرای تخلیه دو تریلی خاک به اسم کنجاله سویا خبر داد. به گزارش ایسنا سید سعید جباری اظهار کرد: بارنامه این دو تریلی ۵۰ تُن کنجاله سویا از یکی از بنادر جنوبی کشور به مقصد گالیکش بود. قرار بود این بار در سیلوی دولتی شهرستان تخلیه و به عنوان سهمیه کنجاله سویا با تعرفه دولتی بین دامداران استان توزیع شود.