دادستان شهریار گفت: در آتش‌سوزی رستورانی در شهر اندیشه شهرستان شهریار هفت نفر بدون سوختگی و بر اثر استنشاق دود و گازهای سمی و درنهایت خفگی فوت شدند.

به گزارش ایرنا، حمید عسگری پور اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یک بادکنک حاوی گاز هلیوم دچار انفجار و اشتعال و درنهایت منجر به انتقال آتش‌سوزی در سطح رستوران شده است.

جنازه سه کودک خردسال، سه زن و یک مرد میان‌سال درحالی‌که دچار خفگی شده‌اند پیدا شد اگرچه آثار سوختگی روی آنان بسیار خفیف بود.