وزیر بهداشت با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای استخدام نیروهای جدید گفت: ما فعالیت‌های خود را برای اخذ مجوز استخدام 22 هزار پرستار آغاز کرده‌ایم.

 به گزارش ایلنا، بهرام عین‌اللهی بابیان اینکه امسال 12 هزار تخت به بیمارستان‌ها افزوده می‌شود، گفت: به همین دلیل باید 12 هزار پرستار نیز استخدام شوند.

او افزود: طی سه سال گذشته 30 هزار نفر از کادر سلامت کشور بازنشست شده‌ا‌ند که ما به دنبال این هستیم 10 هزار پرستار را برای جایگزینی بخشی از این افراد استخدام کنیم. بر همین اساس وزارت بهداشت درمجموع 22 هزار پرستار را استخدام می‌کند.