رئیس سازمان نظام پرستاری با اعلام بیکار شدن حدود ۵ هزار پرستار طرحی بعد از کرونا خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی در اولین همایش ملی پرستاری جامعه‌نگر، گفت: برخی از این افراد، طرح‌شان در مدت کرونا تمام شد، اما به درخواست بیمارستان محل خدمت و به دلیل کمبود نیرو ماندند و خدمت کردند و الان از اخلاق به دور است این انسان را در این شرایط اقتصادی به خانه بفرستند.