اولین موج گرمای شدید و سراسری از روز‌های پایانی این هفته و روزهای ابتدایی هفته آینده در منطقه محسوس خواهد بود و شاهد افزایش قابل توجه دما خواهیم بود.

به گزارش سازمان هواشناسی، استان‌های نیمه غربی کشور بیشترین میزان افزایش دما را طی این مدت خواهند داشت بطوری‌که دمای هوا بین ۴ تا ۸ درجه گرم‌تر می‌شود.