رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران گفت: سؤال روشن ما درمورد کودکان زباله‌گرد از شوراهای اسلامی شهرها این است که چرا در دو دهه گذشته که از تصویب قانون مدیریت پسماند می‌گذرد، برای یک‌بار هم که شده شهرداری را استیضاح نکردند؟

محمود عباسی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ با اشاره به وضعیت کودکان زباله‌گرد بیان کرد: به نظر می‌رسد این واژه بسیار تکان دهنده است و در تغایر کامل با شأن و کرامت انسانی این افراد است و باید از استفاده این نوع واژگان در ادبیات خودمان اجتناب کنیم.

او تصریح کرد: در خصوص کودکانی که مورد استثمار اقتصادی قرار می‌گیرند باید تأکید کنیم تا زمانی که علت‌ها را برطرف نکنیم و ریشه‌های مباحث را بررسی نکرده و آن‌ها را نخشکانیم، هرگز این مشکل رفع نمی‌شود.

عباسی تأکید کرد: یکی از سازوکارهایی که قانون‌گذار نزدیک به دو دهه است پیش‌بینی کرده و متأسفانه بر زمین مانده و هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به وظایف و تکالیف خود عمل نکرده‌اند، این است که در قانون مدیریت پسماند و به ویژه در آیین‌نامه اجرایی آن آمده است که شهرداری‌ها مکلف هستند که از مبدأ یعنی از خانه‌های مردم و کارخانجات در زمینه تفکیک زباله اقدام کرده و زمینه‌ای را فراهم کنند که تفکیک زباله از مبدأ انجام شود تا دیگر ضرورتی برای این نباشد که عده‌ای که بیشتر شامل کودکان و نوجوانان هستند توسط پیمانکاران شهرداری به بردگی اقتصادی گرفته شوند تا تفکیک زباله انجام دهند.او ادامه داد: اگر شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل می‌کردند و اگر مسئولان برای نظارت بر این حوزه اقدام می‌کردند و همچنین اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در این راستا به تکالیف و وظایف خود عمل می‌کرد، ما نباید هر روز شاهد گسترش روز افزون کودکان زباله گرد در کشور و به ویژه در کلان شهرها باشیم.عباسی تصریح کرد: بنابراین ریشه کودکان زباله گرد را باید در ترک فعل‌هایی جستجو کرد که توسط دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد. سوالی که مطرح می‌شود این است که تفکیک زباله از مبدأ به چه دلیل صورت نمی‌گیرد و از طرفی چرا سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. این امر کار دشوار و پیچیده‌ای نیست.

دستگاه‌ها به تکالیف و وظایف خود عمل نمی‌کنند

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک تصریح کرد: در اینجا هم باز شاهد هستیم که متأسفانه دستگاه‌ها به تکالیف و وظایف خود عمل نمی‌کنند البته وقتی می‌گوییم به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند منظور ما این نیست که به‌زعم برخی از مسئولان باید به جمع آوری کودکان بپردازند و آن‌ها را از سطح شهر جمع آوری کنند. که نفس این کار اساسأ غیرقانونی و مغایر با شأن و کرامت انسانی کودکان است و در حقیقت باید با برنامه ریزی دقیق علمی این موضوع را با کمک سازمان‌های مردم نهاد مدیریت کنند.عباسی با بیان اینکه در واقع استفاده از همین واژگان نیز مغایر با شأن و کرامت انسانی کودک است، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم که باید با برنامه حرکت کنیم و باید در هر استانی با شرایط و اوضاع خاص هر استان و شهر با بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد برنامه اجرایی داشته باشد.