دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کردستان گفت: تمام دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمام افرادی که بی‌حجاب یا بدحجاب هستند از مجموعه خود خارج کنند.

به گزارش ایرنا، محمود الله مرادی بیان کرد: علمای دینی بحث امربه‌معروف و نهی از منکر را باهدف اهمیت رعایت حجاب در مساجد شروع کنند و تلاش کنند که بی‌حجابی به‌عنوان یک منکر برای مردم محرز شود.