رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت:  توفان سه‌شنبه بزرگ‌ترین  توفانی بوده که در چندسال اخیر در تهران رخ داد و منجر به مصدومیت 6 نفر و سقوط بیش از ۸۰ اصله درخت شد.

به گزارش مهر، پدرام قودجانی اظهار کرد: خوشبختانه این حوادث کشته‌ای نداشت اما ۶ مجروح در شهر تهران و درمجموع ۹ مجروح در استان تهران داشتیم که ۲ تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و مابقی به‌صورت سرپایی مداوا شدند. از ۲ مجروحی که به بیمارستان منتقل شدند، حال یک نفر از آن‌ها وخیم گزارش‌شده است.