سرپرست سازمان نهضت‌ سوادآموزی گفت: 92 درصد محکومان درس نخوانده‌اند یا ترک تحصیل‌کرده‌اند.

به گزارش فارس،  علیرضا عبدی با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد 82 درصد مراجعات به کلانتری یا درس نخوانده‌اند یا ترک تحصیل‌کرده‌اند، گفت: تحقیق دیگری که در یک دانشگاه علوم پزشکی انجام‌شده است و حاکی از آن است که 92 درصد محکومان درس نخوانده‌اند یا ترک تحصیل‌کرده‌اند