مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طبق مصوبه دولت، اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران داده‌شده است و تاکنون تغییر ساعات اداری در ۱۰ استان کشور که گرمسیر هستند، اجرایی شده است و احتمالاً در روز‌های آینده تعداد استان‌های مشمول این طرح به ۲۰ استان می‌رسد.

به گزارش تسنیم، آرش کردی در خصوص تغییر ساعات کاری ادارات افزود: ادارات قبل از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت ۱۳ یا ۱۴ آغاز می‌شود، ادارات تعطیل‌شده باشند.