رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران نتایج رصد اخیر سنسورهای تعبیه‌شده در تهران برای بررسی میزان فرونشست زمین را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت: درباره کلان‌شهر تهران گزارش‌ها نگران‌کننده‌تر از این موضوعات است؛ به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی تهران، بستر جغرافیایی این شهر روزانه یک میلی‌متر، یعنی 36 سانتی‌متر در سال فرومی‌نشیند. این میزان نشست در هیچ‌ جای جهان تاکنون گزارش نشده است و تهران رکورددار فرونشست زمین در دنیا به شمار می‌آید.