گروهی از روانشناسان و مشاوران با راه‌اندازی کارزاری خطاب به رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از اعلام لیست روانشناسان زرد حمایت کردند.

پیشتر محمد حاتمی گفته بود در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در فضای مجازی خدمات روانشناسی و مشاوره به صورت فعال ارائه می‌دهند که بیش از نیمی از این افراد مجوز ندارند یا روانشناس نیستند.

حالا عده‌ای از روانشناسان با راه‌اندازی کارزاری از این موضوع حمایت کرده‌اند. در متن این کارزار که بیش از ۷هزار و 4۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «اعلام اسامی روانشناسان زرد موجی از امید در جامعه روانشناسی ایجاد کرد. بی‌شک شجاعت انجام این مهم در جهت قانونمند کردن خدمات که با خصومت‌های فراوان همراه خواهد شد، نمونه‌ای از اهمیت نظام روانشناسی در جهت رسالت مهم خویش بوده و به طور قطع همه روانشناسان و مشاوران متعهد از این موضوع مهم حمایت و قدردانی خویش را از شما اعلام می‌دارند».