رئیس پلیس تهران گفت: فعالیت مستقل پارکبان‌ها کاملاً غیرقانونی است، اما این مجوز و اجازه به شرکت‌های انتظام داده شده تا در این بخش فعالیت کنند.

به گزارش تسنیم، حسین رحیمی افزود: شرکت‌های انتظام مکلف هستند از البسه استفاده کنند که حاوی آرم و علائمی است که توسط پلیس به آن‌ها ابلاغ شده و عنوان و نام شرکت نیز حتماً روی یک از بازوهای لباس آن فرد باید قرار گیرد.