استاندار کرمان گفت: تدفین شهدای گمنام در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها در اولویت باشند زیرا بر جوانان اثرگذار است.

محمدمهدی فداکار افزود: نسبت به ساخت یادمان شهدای گمنام نباید کوتاهی شود.