وزیر کشور گفت: هیچ ناامنی در هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد و امنیت در کشور برقرار است. 

به گزارش تسنیم، احمد وحیدی هم‌چنین موضوع قطع اینترنت در اهواز را رد کرد و افزود: این خبر‌ها درست نیست.