رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی از افزایش کانون‌های گرد و غبار نسبت به سال گذشته خبر داد. احد وظیفه اظهار کرد: سال گذشته خشک و کم بارش بود و هم امسال سال دومی است که در این شرایط کم بارشی قرار داریم، در نتیجه فرکانس گرد و خاک، گستره و تعداد روزهای آن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.