سه طرح ترافیکی ویژه ساماندهی عبور و مرور در معابر و تقاطع‌ها، طرح موتوریاب و طرح انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت سواران از دیروز به طور همزمان در ۱۰۰ نقطه از پایتخت به اجرا درآمد.به گفته رئیس پلیس پایتخت، صدها تن از مأموران پلیس با استقرار در بیش از ۱۰۰ تقاطع تهران ضمن انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت سواران؛ با تخلف‌های راکبان آنان نظیر مخدوش و ناخوانا بودن پلاک، عبور از چراغ قرمز، حرکت در پیاده‌رو، حمل بار غیر متعارف، حمل نفرات بیش از ظرفیت مجاز و انجام حرکات مخاطره آمیز برخورد می‌کند.