رئیس مرکز اورژانس تهران از برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم جهت اجرای طرح جدید «اورژانس‌یار» خبر داد.

یحیی صالح‌طبری به ایسنا گفت: طی این طرح قصد داریم با افرادی که پزشک و پرستار هستند یا تحصیلات مرتبط با فوریت‌های پزشکی دارند، همکاری کنیم. اورژانس در نظر دارد در هر کوچه یا محله‌ای چند اورژانس‌یار داشته باشد تا در زمان ضروری به اورژانس کمک کنند.