رئیس پلیس راهور ناجا گفت: من نمی‌دانم در باک خودروها چه کار می‌کنند که پس از تصادف منفجر می‌شود کجای دنیا چنین اتفاقاتی می‌افتد که در صنعت خودروی ما به وجود می‌آید. خودروسازان مگر TNT در باک خودرو می‌گذارید که بعد از تصادف منفجر می‌شود؟

سردار سید کمال هادیان‌فر به عصرایران گفت: سازمانی که مدعی کنترل و نظارت است و این کار را نکرده باید پاسخگو باشد. برایم باعث تاسف است که رئیس سازمان استاندارد هنوز قطر باک خودروها را اندازه نگرفته است.