رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات اعلام کرد: مصرف قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین زنان ۵۷.۶ درصد و در بین مردان ۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بهزاد ولی زاده گفت:گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف روزانه سیگار از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین زنان به میزان ۱۷.۲ درصد کاهش داشته است و میزان کاهش در بین مردان در همین گروه سنی نیز، ۵۴ صدم درصد بوده است.