معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بابیان اینکه مقررات پوشش دانشجویی برای سه دهه قبل است، گفت: دانشگاه در حوزه فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی کارنامه قابل قبولی نداشته است و برای رعایت حجاب نیازمند اقناع‌سازی هستیم.

 به گزارش ایلنا، هادی بهرامی احسان اظهار کرد: دانشگاه در حوزه فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی کارنامه قابل قبولی نداشته است. برخی مسائلی که امروز دغدغه دانشجویان است و از مسئولان حاضر در دانشگاه سؤال می‌کنند، مربوط به امروز نیست بلکه برای سال‌های قبل‌تر است. دستیابی به مؤلفه‌های یک زیست سالم، نه به‌صورت آئین‌نامه‌ای ممکن می‌شود و نه با برخورد قهری به نتیجه می‌رسد.