مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: برخی از داروخانه‌ها فروش اینترنتی دارو دارند که این امر تخلف است.

به گزارش میزان، علیرضا رحیم نیا، درخصوص فروش اینترنتی دارو اعلام کرد: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو، مجوز نداشته و تخلف است. داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو انجام می‌دهند، شناسایی‌شده و علاوه براینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون ماده ۲۰ نیز معرفی شوند.