یک پژوهشگر حوزه مواد مخدر اظهار کرد: متأسفانه سن اعتیاد به سن ۱۰ تا ۱۲ سالگی و مقطع راهنمایی رسیده است.

به گزارش ایسنا، دکتر صفاتیان گفت: یکی از دلایل ورود مواد مخدر جدید به داخل کشور، وجود نیاز و تقاضا و کنجکاوی نوجوانان به امتحان کردن مواد است.او افزود: تفاوت مواد مخدر جدید با مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین در این است که مواد مخدر جدید یک وابستگی روانی خیلی شدید ایجاد می‌کند و وقتی فرد گرفتار آن می‌شود درمان خاصی برایش نیست.