یک پسر دانش‌آموز درراه مدرسه به خانه با وارد آوردن ضربه‌های محکم به سینه همکلاسی خود او را به قتل رساند. این حادثه در روستای زرتوجی شهرستان میناب در استان هرمزگان رخ‌داده است.

روز حادثه یکی از دانش‌آموزان برای نشان دادن هنر رزمی خود به سینه «محمدامین» 14 ساله ضرباتی را وارد می‌کند که این ضربات باعث ایست تنفسی و قلبی محمدامین می‌شود.