معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفت: اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح‌شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیئت دولت بود.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید کریمی بیان کرد: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما ازآنجایی‌که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. درعین‌حال مصوبات به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال‌شده تا نهایی شده و برای هیئت دولت ارسال شود.