رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد، با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.

به گزارش ایسنا، علی سلاجقه افزود: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تائید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.

با این حال به‌رغم اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست، عکس‌های تازه انتشاریافته از منطقه نشان می‌دهند که تخریب مراتع حسین‌آباد برای ساخت پتروشیمی میانکاله سرعت بیشتری گرفته است.