مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب‌ منطقه‌ای تهران با بیان اینکه سدهای تهران با 265 میلیون متر مکعب کسری آب مواجهند، گفت: باتوجه به اینکه امسال هم درگیر شرایط خشکسالی هستیم طبیعتا برداشت از منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب بیشتر خواهد بود.

محمد شهریاری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت ذخایر سدها در استان تهران افزود: اکنون ذخایر مخازن در مقایسه با موجودی ذخیره آب سال گذشته و شرایط نرمال فاصله دارند.