رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: راکبان انواع موتورسیکلت‌ها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و در این میان، هیچ تفاوتی بین موتورسیکلت‌های‌های کاربراتوری، انژکتوری و برقی به لحاظ ضرورت داشتن گواهینامه رانندگی وجود ندارد.