مجسمه جنجالی با عنوان «خانه تکانی» از کنار ایستگاه متروی دانشگاه شریف ‌‌‌برداشته شد.

در روزهای گذشته نصب مجسمه زنی جارو به‌دست از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در نزدیک تابلوی ایستگاه متروی دانشگاه شریف، واکنش‌های زیادی برانگیخت. این مجسمه‌ فیگور زنی سنتی بود که چادر به کمر بسته و جارو به دست داشت. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیده بودند که نصب یک مجسمه از زن خانه‌دار در نزدیکی یکی از دانشگاه‌های مشهور ایران پرمعناست! شماری گفته بودند که در نزدیکی دانشگاه شریف باید مجسمه‌ای از مریم میرزاخانی ریاضیدان درگذشته ایرانی نصب می‌شد.