معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت:تعداد مراجعین حوزه درمان به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در روز رسیده است که پیشتر این عدد زیر ۲ هزار نفر بود.

به گزارش ایسنا، نادر توکلی افزود: افرادی که واکسن دوز سوم را تزریق کرده‌اند تقریبا ۳۰ تا ۵۰ برابر نسبت به افرادی که واکسینه نشدند، مرگ و میر کمتری داشتند.به گفته او موج هفتم بیماری کرونا هفته اول اردیبهشت پیش‌بینی شده است که مانند یک موج در افزایش مراجعان سرپایی خواهد بود.