استاندار تهران بابیان اینکه بسیاری از سرقت‌های خرد توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود اعلام کرد: عملیات جمع‌آوری معتادان به‌طورجدی در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، محسن منصوری خاطرنشان کرد: بسیاری معتادان متجاهر، متکدیان و کودکان کار نیاز به نگهداری دارند اما جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر در اولویت قرار گرفت چراکه بسیاری از سرقت‌های خرد توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود.